Fasadvepa på NOD huset.

Miljövänlig vepa på NOD huset.