top of page

Exponeringsstrategi

Den absolut viktigaste kommunikationskanalen.

Handelsplats, byggarbetsplats, kontorsfastighet, butik eller huvudkontor

När du ska exponera och marknadsföra din plats är den absolut viktigaste kommunikationskanalen själva platsen i sig. Men den är enkel att glömma bort... 

Eftersom det är platsen i sig som är avsändare är det naturligt att den kommunicerar,

när man som besökare kommer dit.

 

På-plats-kommunikation kan ha flera syften och funktioner:
• Den synliggör platsen
• Bygger platsens varumärke och personlighet
• Hjälper besökarna att orientera sig på platsen
• Skapar trygghet för besökarna
• Skapar merförsäljning
• Styr rörelseflöden

 

På-plats-kommunikation når alla dem som rör sig i närheten och som har en relation till platsen.

Den har också en chans att starta en word-of-mouth-effekt tack vare att människor är engagerade i det som händer runt omkring dem.

Printwall kan kommunikation runt platser. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att ta fram en exponeringsstrategi.

bottom of page