top of page

Montage

Vid montage av skylten, fasadvepan, folien/vinyl, digitalskärmen, tapeten m.m., så är det viktigt att det görs på ett fackmanna mässigt sätt. Viktigt att montaget görs snyggt, så det framhäver ditt budskap. Vi har  kunskapen samt erfarenheten. Samma sak gäller när mässor eller event skall monteras. Vårt montagenätverk gör att vi kan montera ditt budskap i hela Norden. Angående bygglovsregler har vi den kunskapen, se mer om detta i fliken - Bygglov.

Bilder
Film
bottom of page