top of page

Fasadvepor & Banderoller

Populärt kommunikationsmedel för att exponera ett budskap är att montera upp fasadvepor/banderoller.

Vårt miljövänliga material (innehåller inte det farliga ämnet ftalater) var vi först med i Sverige att erbjuda, tillsammans med vårt tryckeri. 

Antingen så vet du redan nu var vepan/banderollen skall placeras eller så vill du ha en dialog med oss om detta.

Finns några saker som man bör tänka på, bygglov krävs för utomhusplacering.

Vi vet hur kommunens stadsbyggnadskontor tänker och kan ge råd var vepan skall placeras på fasaden eller byggnadsställningen.

Vi hjälper även  till med bygglovsansökan

Oavsett om budskapet skall placeras i marknivå eller 60 meter upp i luften, så bör man komma dikt mot fasaden för att få ett säkert montage.

Under den mörka årstiden är det bra att belysa vepan.

 

För att vi skall förstå projektet, går det utmärkt att maila in en bild på fasaden och dess omgivning, så är det lättare att ha en dialog.

Materialet är så klart brandklassat.

Bilder
Film
bottom of page